Systemy zabezpieczające obiekty przed nieuprawnionym dostępem. Oprócz systemów kontroli wejścia i wyjścia oferujemy również systemy kontroli czasu pracy które mają bardzo szerokie praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.